Veřejné zakázky

Na základě zákona č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách a interní směrnice Východočeské galerie v Pardubicích o zadávání veřejných zakázek jsou na tomto místě zveřejňovány veškeré nabídky na nákup materiálu či služeb přesahující částku 250 000,- Kč.

V současné době není vypsána veřejná zakázka malého rozsahu.