Veřejné zakázky

Na základě zákona č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách a interní směrnice Východočeské galerie v Pardubicích o zadávání veřejných zakázek jsou na tomto místě zveřejňovány veškeré nabídky na nákup materiálu či služeb přesahující částku 250 000,- Kč.

V současné době je vypsána veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Stavební úpravy Domu U Jonáše
Pernštýnské náměstí 50, Pardubice – 1 NP budovy A.

Informace o veřejné zakázce zde:
oznámení o výsledku výběrového řízení