Tvůrčí ateliér

VÝTVARNÉ STUDIO

Výtvarné studio při Východočeské galerii
pod vedením Víta Boučka bude pokračovat v Domě U Jonáše
vždy v úterý v 10:00 a ve 14:00 hodin od 21.1.2020
Termíny: 21.1, 28.1., 4.2., 18.2., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5.

Cena kurzu je 1400 Kč
Přihlášky a platba na pokladně Domu U Jonáše

WORKSHOPY PRO DĚTI OD 6 LET

sobota /14.12./ 14:00–16:30
Vánoční tvoření
Vánoční dílna návštěvníkům představí výtvarné techniky zaměřené na výrobu drobných dárků.

WORKSHOPY PRO DĚTI OD 12 LET

sobota /18.1./ 14:00–16:30
Poznej svět ilustrace
Děti si v návaznosti na výstavu Miroslava Šaška osvojí princip knižní ilustrace a vytvoří vlastního Pop-up průvodce.

Cena všech workshopů pro děti je 70 Kč, není-li uvedeno jinak. Na všechny workshopy nutná rezervace předem:
email: spackova@vcg.cz nebo telefonní číslo 720 991 274

VÝTVARNÝ KROUŽEK JONÁŠ DĚTEM

Výtvarný kroužek Jonáš dětem je určený pro děti prvního stupně základních škol. Jedná se o pravidelné středeční výtvarné dílny od 15:30 do 17:00, při nichž se účastníci seznámí s rozmanitou škálou výtvarných technik a setkají se s originálními díly moderního a současného umění. Kroužek se bude konat v rozmezí
září – prosinec a leden – červen
Nutná rezervace na email:atelier@vcg.cz; tel: 720 991 274

WORKSHOPY PRO TVOŘIVÉ SENIORY

úterý /14. a 28.1.2020/ 9:00–11:00
Vosková batika
Prostřednictvím této techniky si vytvoříme originální hedvábný šátek.

úterý /25.2.2020/ 9:00–11:00
Ruční papír
Výtvarný workshop návštěvníky seznámí s jednoduchým principem výroby ručního papíru.

Výše uvedené programy je možné absolvovat v obou termínech a prohloubit tak své dovednosti.
Cena na tyto workshopy: 100 Kč
Nutná rezervace předem:
email atelier@vcg.cz nebo telefon 720 991 274