Stavba roku v Pardubickém kraji 2009-2019

18. září – 17. listopadu 2019, Dům U Jonáše

Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice pořádá již od roku 2004 prestižní soutěž Stavba roku. Výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích připomene a představí vítězné projekty, které byly oceněny a hodnoceny v průběhu patnácti let konání soutěže. Těšit se můžete na přehlídku těch nejkvalitnějších architektonických projektů a realizací, které na území Pardubického kraje v této době vznikly.

Kurátorka výstavy: Eliška Jedličková
Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Pro návštěvníky výstavy je připravena soutěžní anketa
o zajímavé a hodnotné ceny.