Rodná hrouda

4. března – 21. června 2020, Dům U Jonáše

Výstava, pojmenovaná českým frazémem označujícím rodiště nebo rodný kraj, vyjadřuje osobní vztah umělců ke Kunětické hoře. Propojuje jejich osobní příběhy s historií či současností, mýty s realitou. Prezentovaná díla, často připravená „na míru“ výstavy, představují pardubické veřejnosti širokou škálu uměleckých přístupů. Téma reflexe rodného kraje, Kunětické hory jako motivu, symbolu, památky či přírodní dominanty je rozvedeno v pracích více než patnácti současných umělců z různých generací i prostředí. Výzva k účasti na výstavě byla určena zvláště autorům z řad pardubických výtvarníků. Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města (vizuální, zvukovou i haptickou). Zahrnuje díla různorodých technik od malby, kresby, grafiky, fotografie, přes komiks, nová média a zvukové i prostorové instalace.
K výstavě je vyhlášena výtvarná soutěž Na hradě a v podhradí
pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Podmínky soutěže zde: Soutěž Na hradě a v podhradí 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
čtvrtek /26.3./ 10:00 a 17:00/ Dům U Jonáše
Komentovaná prohlídka výstav Rodná hrouda
Fenomén Kuňka s kurátorkou Terezou Novákovou

středa /29.4./ 18:00–20:00/ Dům U Jonáše
prezentace tvorby umělců zúčastněných na výstavě Rodná hrouda

sobota /16.5./ 10:00–18:00
performativní výlet na mýtickou Kunětickou horu s umělcem Ondřejem Petrlíkem
bude doprovázený vyprávěním a drobnými performancemi v krajině
Sraz účastníků před Domem U Jonáše.
Vstupné do hradu si účastníci platí sami.

středa /27.5./ 10:00 a 16:00/ Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstav Rodná hrouda
a Fenomén Kuňka s kurátorkou Terezou Novákovou

středa /27.5./ 17:30/ Dům U Jonáše
přednáška: Současná architektura kolem Kunětické hory, architekt Ondřej Teplý, stavební historik František R. Václavík a kastelán hradu Miloš Jiroušek

sobota /30.5./ 9:00–17:00/ Kunětická hora
Kurz kresby a malby v přírodě s nejlepším výhledem na Kunětickou horu pro dospělé pod vedením Víta Boučka, lektora VČG. Malířské potřeby s sebou, zajištěny budou stojany. Kurz se uskuteční v případě příznivého počasí, náhradní termín bude stanoven po dohodě s účastníky. Cena kurzu 250,- Kč. Na program je třeba se předem hlásit na email: vitboucek@email.cz