Programy pro školy

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

PROGRAMY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

Putování do pohádky a zase zpátky
Doprovodný program provede děti světem pohádkových bytostí a pomoci zábavných aktivit je seznámí s tvorbou vybraných autorů. Na závěr se z návštěvníků stanou umělci a vytvoří si vlastní pohádkovou postavu.
Vhodné pro: MŠ a ZŠ
Dům U Jonáše/ 21.9.2017–5.1.2018

Květy a jiné světy
Děti se hravou formou seznámí s celou výstavou a dozví se, co znamená pojem art-brut. V druhé části programu návštěvníci zapojí svoji fantazii a v návaznosti na vystavená díla s florálními motivy si vytvoří vlastní vysněnou květinu.
Vhodné pro: MŠ, ZŠ a SŠ
Dům U Jonáše/ 21.9.2017–5.1.2018

ETA – Umění (a) spotřebiče
Animační program dětem představí značku Eta, její elektrospotřebiče a vývoj jejich vzhledu. Součástí programu je výtvarná aktivita, vztahující se k designu spotřebičů.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Zámek 3/ 2.11.2017–16.2.2018

STÁLÉ PROGRAMY:

Dům U Jonáše

O Jonášovi a velrybě
Návštěvníci se hravou formou seznámí s biblickým příběhem, který tematicky odkazuje ke štukové výzdobě Domu U Jonáše. Program podporuje rozvoj tvořivosti a představivosti.
Vhodné pro: MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ
objednání programu na atelier@vcg.cz

Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Jak vznikla kniha?  Kdo vynalezl knihtisk?  Na tyto otázky si hravou formou odpovíme během seznámení se základními grafickými technikami. V rámci tvůrčí aktivity si pomocí techniky linorytu, vytvoříme ilustrace pro společnou knihu.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 350 Kč
objednání programu na atelier@vcg.cz

Tajemství fotografie
Můžeme z krabice od bot vytvořit fotoaparát? Nevěříte? Vypravte se s námi do historie, kde se seznámíme s předchůdcem fotoaparátů, tzv. camerou obscurou. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci s camerou a naučíme se vyvolávat fotografie.
Vhodné od 3. třídy ZŠ až SŠ
Cena: 350 Kč
objednání programu na siroka@vcg.cz

Nekonečný příběh
Jak se tvořily reklamní plakáty v 60. letech? Jaká technika byla nejvíce oblíbená v Pop atru? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí.  Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 350 Kč
objednání programu na siroka@vcg.cz

Jedno místo prázdné
Animační program se zabývá českým uměním po roce 1950. S žáky si budeme povídat nejen o uměleckých směrech, které se v této krátké době vystřídaly, o životě a dílech českých umělců jako Zdeněk Sýkora, Karel Nepraš, Eva Kmentová, Květa Válová, Olbram Zoubek a dalších, ale také o vývoji v Československu po 2. Světové válce v politice i ve společnosti, který umělce ovlivnil. V rámci výtvarných aktivit se pokusíme všechny události správně zaznamenat na časovou osu a vyzkoušíme si vytvořit obraz na základě náhody, obdobně jako Zdeněk Sýkora.
Vhodné pro: 8. a 9. třídu ZŠ a SŠ
objednání programu na siroka@vcg.cz

Zámek 3

Kdopak by se barev bál?
Jak pracovat s barvou? Jak míchat jednotlivé odstíny? Co nám o sobě barvy říkají? Jak s barvou pracovat a jak na nás barvy působí? To vše se děti dozvědí pomocí několika výtvarných her. Program se odehrává ve stálé expozici krajinomalby Svítání v sadu, kde se děti setkají s díly: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, A. Slavíčka, V. Radimského, A. Procházky, J. Průchy, V. Špály a dalších autorů.
Vhodné pro: MŠ, 1. až 3. třídu ZŠ
objednání programu na siroka@vcg.cz

Kouzlo krajiny
Co vedlo k malbě realistické krajiny? Jak se její vyobrazení proměnilo během let? Jakou roli hrálo při malbě světlo? Jakým způsobem se měnily barvy a struktury? Na všechny tyto otázky nám pomohou odpovědět výtvarné hry. Program se odehrává ve stálé expozici krajinomalby Svítání v sadu, kde se děti setkají s díly: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, A. Slavíčka, V. Radimského, A. Procházky, J. Průchy, V. Špály a dalších autorů.
Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ
objednání programu na siroka@vcg.cz

Stavba obrazu
Proč má obraz plány? A jak zaujmout diváka pomocí kompozice? O tom si budeme povídat u obrazů A. Slavíčka, J. Mařáka, A. Chittussiho, V. Špály, J. Zrzavého, J. Lady a dalších českých malířů na výstavě Svítání v sadu. Žáci se dovědí, co je to zlatý řez, jak funguje perspektiva v obraze, popředí a pozadí, co je figurální stafáž nebo veduty a sami si vyzkouší uplatnit tyto poznatky při tvorbě obrazu.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
objednání programu na atelier@vcg.cz

Na skok do renesance
Animační program věnující se renesanci a jejím prvkům v architektuře, umění, ale i v módě a myšlení lidí. Povíme si, co znamená označení renesanční člověk? Podle čeho poznat renesanční stavbu?  To vše se návštěvníci dozvědí prostřednictvím hry stavitel, v rámci níž vytvoří 3D model vlastního zámku. Celkový koncept renesančního programu se bude vztahovat k Pardubicku.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
objednání programu na atelier@vcg.cz

Kontakt pro objednání na animační programy:
atelier@vcg.cz,
nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60 – 90 min.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách. Programy pro školní kolektivy činí 300 Kč, cena některých workshopů je z důvodu vyšších nákladů 350 Kč na školní skupinu
(kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.