Programy pro školy

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

PROGRAMY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

Fenomén Kuňka (od 4.3.2020, Dům U Jonáše)

Doprovodný program návštěvníky seznámí s výtvarnými díly, která se úzce pojí k tématu Kunětické hory a jejího blízkého okolí. V teoretické části se zaměříme zejména na historii hradu a poté pomocí metodických her přejdeme k samotnému zprostředkování vystavených exponátů. Interpretována budou díla významných krajinářů Františka Kavána, Huga Ullíka, Jaroslava Gruse nebo Cyrila Boudy.

Určená cílová skupina: MŠ – SŠ
Klíčová slova: krajinomalba, Kunětická hora, přístup ke krajině, malba, symbolika, roční období
Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Časová dotace: 90 minu
Cena: 400 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Architektura Pardubic a okolí (4.3. –21.6. 2020, Dům U Jonáše)

Doprovodný program bude cílen na architektonickou hodnotu pietního území Ležáky, které navrhl československý architekt Ladislav Žák. Podstatná část edukačních aktivit bude věnována i navazující výstavě Domov můj – Svědectví portrétu.

Určená cílová skupina: 2. stupeň ZŠ – SŠ
Klíčová slova: Lidice, Ležáky, svědectví doby, historický kontext
Rozvíjené kompetence: občanské, sociální a personální, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a jeho svět
Časová dotace: 90 minut
Cena: 400 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Starý psi (18.3. – 7.6. 2020, Zámek 3)

Edukační program žákům představí díla pardubických umělců spadajících do takzvané generace Starých psů. Seznámí se s díly Alvy Hajna, Františka Kyncla, Josefa Procházky nebo Jiřího Laciny. Cílem programu bude návštěvníkům přiblížit nejen umělecké počiny, ale i dobový kontext.

Určená cílová skupina: 2. stupeň ZŠ – SŠ
Klíčová slova: Starý psi, Pardubice, 2. polovina 20. století, přátelství
Rozvíjené kompetence: občanské, sociální a personální, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a jeho svět
Časová dotace: 90 minut
Cena: 400 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

STÁLÉ PROGRAMY:

O Jonášovi a velrybě

Návštěvníci se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Dále bude následovat skladba dílčích aktivit, převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.

Určená cílová skupina: MŠ a 1. – 2. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět, Člověk a kultura
Časová dotace: 60 minut
Cena: 400 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Na skok do renesance
Animační program je koncipován do souborné metodické hry, které žákům blíže objasní období české renesance. Zabývat se budeme společností, podobou renesančního města, zábavou, módou a architekturou.

Určená cílová skupina: 5. třída ZŠ – SŠ
Klíčové slova: renesance, architektura, společnost, móda, zábava, renesanční člověk
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 400 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

STÁLÉ WORKSHOPY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

Fotogramy
Výtvarný workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci se zvětšovákem a exponujeme si vlastní fotogram, který si následně vyvoláme.
Vhodné pro: MŠ – 2. třída ZŠ
Cena: 400 Kč
Objednání programu na spackova@vcg.cz

Nekonečný příběh
Jak se tvořily reklamní plakáty v 60. letech? Jaká technika byla nejvíce oblíbená v Pop atru? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí.  Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 400 Kč
Objednání programu na spackova@vcg.cz

Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Jak vznikla kniha?  Kdo vynalezl knihtisk?  Na tyto otázky si hravou formou odpovíme během seznámení se základními grafickými technikami. V rámci tvůrčí aktivity si pomocí techniky linorytu, vytvoříme ilustrace pro společnou knihu.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 400 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Tajemství fotografie
Můžeme z krabice od bot vytvořit fotoaparát? Nevěříte? Vypravte se s námi do historie, kde se seznámíme s předchůdcem fotoaparátů, tzv. camerou obscurou. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci s camerou a naučíme se vyvolávat fotografie.
Vhodné od 3. třídy ZŠ až SŠ
Cena: 400 Kč
objednání programu na spackova@vcg.cz

Luminografie – aneb kresba světlem
Co se stane, když baterka vystřídá tužku? Můžeme kreslit pomocí světla? Na tyto dvě otázky nám pomůže odpovědět práce s digitálním fotoaparátem a dlouhou závěrkou. Zároveň se vypravíme do světa umění a seznámíme se s řadou českých a světových tvůrců, kteří ve své tvorbě využívají principy light artu.
Vhodné pro: ZŠ
Cena: 400 Kč
Objednání programu na spackova@vcg.cz

Kontakt pro objednání na animační programy:

atelier@vcg.cz,
nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60 – 90 min.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách. Programy pro školní kolektivy činí 350 Kč.
(kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.