Programy pro školy

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

PROGRAMY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

Doba plastová (od 1. září 2019)
Doprovodný program se váže k problematice syntetických hmot. Děti se prostřednictvím pestré škály metodický her seznámí s využíváním plastů ve světě výtvarného umění.
Určeno pro: 4. třída ZŠ–SŠ

oka/mžiky – Lukáš Tůma (od 19. září 2019)
Tvůrčí setkání návštěvníkům představí dílo českého výtvarníka Lukáše Tůmy. Praktická část doprovodného programu bude věnována zejména grafickým technikám.
Určeno pro: 1. třída ZŠ–SŠ

Aaltova příroda (od 19. září 2019)
Program naváže na tradici japonského a finského stavitelství ve spojitosti s přírodou a představí návštěvníkům významného finského architekta a designéra Alvara Aalta.
Určeno pro: 4. třída ZŠ–SŠ

STÁLÉ PROGRAMY:

Kdopak by se barev bál?

Edukační program je zaměřený na primární seznámení s barvou. Naučí děti jak s barvou pracovat, jak namíchat jednotlivé odstíny, co nám o sobě barvy říkají a jak na nás působí. Setkání probíhá ve stálé expozici Pozoruji oblohu, kde budou výše uvedené principy aplikovány do souboru metodických her vztahujících se k dílům české krajinomalby.

Určená cílová skupina:  1. – 3. třída ZŠ

Klíčová slova: barva, působení, malba, symbolika, roční období

Rozvíjené kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence činností

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Časová dotace: 60 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na  atelier@vcg.cz

Stavba obrazu

Proč má obraz plány? A jak zaujmout diváka pomocí kompozice? O tom si budeme povídat u obrazů A. Slavíčka, J. Mařáka, A. Chittussiho, V. Špály, J. Zrzavého a dalších českých malířů na výstavě Pozoruji oblohu. Žáci se dovědí, co je to zlatý řez, jak funguje perspektiva v obraze, popředí a pozadí, co je figurální stafáž nebo veduty a sami si vyzkouší uplatnit tyto poznatky při tvorbě obrazu.

Určená cílová skupina: 6. třída ZŠ – SŠ

Klíčové slova: kompozice, zlatý řez, perspektiva, popředí, pozadí, střed obrazu, figurální stafáž

Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Časová dotace: 60 – 90 minut

Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

O Jonášovi a velrybě

Návštěvníci se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Dále bude následovat skladba dílčích aktivit, převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.

Určená cílová skupina: MŠ a 1. – 2. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět, Člověk a kultura
Časová dotace: 60 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Jak funguje galerie

Edukační program je koncipován do souboru metodických her, přibližujících galerijní prostředí.  Návštěvníci zjistí, jak galerie funguje, k čemu slouží, kdo v ní pracuje, jak se vystavují umělecká díla a jak vzniká výstava.

Určená cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Klíčová slova: galerie, umělecké dílo, ředitel, kurátor, restaurátor, kustod, edukátor, výstava
Rozvíjené kompetence: komunikativní, k řešení problémů a pracovní kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Na skok do renesance
Animační program je koncipován do souborné metodické hry, které žákům blíže objasní období české renesance. Zabývat se budeme společností, podobou renesančního města, zábavou, módou a architekturou

Určená cílová skupina: 5. třída ŽŠ – SŠ
Klíčové slova: renesance, architektura, společnost, móda, zábava, renesanční člověk
Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Časová dotace: 60 – 90 minut
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

STÁLÉ WORKSHOPY PRO KOLEKTIVY DĚTÍ:

Fotogramy
Výtvarný workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci se zvětšovákem a exponujeme si vlastní fotogram, který si následně vyvoláme.
Vhodné pro: MŠ – 2. třída ZŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Nekonečný příběh
Jak se tvořily reklamní plakáty v 60. letech? Jaká technika byla nejvíce oblíbená v Pop atru? – Ano byl to sítotisk, s jehož historií a nejvýznamnějšími představiteli, jako byl Andy Warhol a Roy Lichtenstein, se žáci seznámí.  Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní šablonu a vyzkouší si tisk.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Jak vznikla kniha?  Kdo vynalezl knihtisk?  Na tyto otázky si hravou formou odpovíme během seznámení se základními grafickými technikami. V rámci tvůrčí aktivity si pomocí techniky linorytu, vytvoříme ilustrace pro společnou knihu.
Vhodné pro: ZŠ a SŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na atelier@vcg.cz

Tajemství fotografie
Můžeme z krabice od bot vytvořit fotoaparát? Nevěříte? Vypravte se s námi do historie, kde se seznámíme s předchůdcem fotoaparátů, tzv. camerou obscurou. Během tvůrčí části si vyzkoušíme práci s camerou a naučíme se vyvolávat fotografie.
Vhodné od 3. třídy ZŠ až SŠ
Cena: 350 Kč
objednání programu na siroka@vcg.cz

Luminografie – aneb kresba světlem
Co se stane, když baterka vystřídá tužku? Můžeme kreslit pomocí světla? Na tyto dvě otázky nám pomůže odpovědět práce s digitálním fotoaparátem a dlouhou závěrkou. Zároveň se vypravíme do světa umění a seznámíme se s řadou českých a světových tvůrců, kteří ve své tvorbě využívají principy light artu.
Vhodné pro: ZŠ
Cena: 350 Kč
Objednání programu na siroka@vcg.cz

Kontakt pro objednání na animační programy:

atelier@vcg.cz,
nebo na tel. čísle: 720 991 274
V době programů se nedovoláte.

Animační programy trvají 60 – 90 min.
Na všechny animační programy je nutné se předem objednat na uvedených emailových adresách. Programy pro školní kolektivy činí 350 Kč.
(kolektiv dětí do 30 žáků, pedagog zdarma).
Neplatí pro školy se zakoupenou školní vstupenkou.