Křehké sny modernity

ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918–1938Logo_století
17. října 2018 – 10. března 2019, Zámek 3

 

Výstavní projekt věnovaný stému výročí vzniku první Československé republiky mapuje prostřednictvím výtvarného umění období let 1918–1938. Ohniskem zájmu jsou tehdejší celostátně aktuální témata hledání a vytváření identity nového státu, nástup meziválečných avantgard a jejich vzdálený ohlas v regionu, ale i kontrast vyspělé modernistické měšťanské společnosti obracející se k Západu ve srovnání se sociálními a hospodářskými problémy, jež naplno zazněly i ve výtvarném umění. Na základě širšího kontextu výtvarného umění tohoto období usiluje projekt především o vystavění a zhodnocení obrazu regionální podoby meziválečné modernistické společnosti, jejích ideálů, snů, vítězství i pádů s důrazem na nosná lokální témata kultury, sportu a krajiny.

Výstava, katalog a odborný doprovodný program tak poprvé souhrnně připomene také významné momenty a přední umělecké osobnosti spjaté svým působením či původem s regionem Pardubicka a okolím, mimo jiné Jaroslava Gruse (1891–1983), Svatopluka Máchala (1895–1947), E. A. Pittermann-Longena (1885–1936), Vojtěcha Sedláčka (1892–1973), Františka Matouška (1901–1961), ale i Vladimíra Sychru (1903–1963), Miloslava Baše (1887–1959), Františka Ropka (1901–1952), Ladislava Veleho (1906–1953) a další. Výstava připravená ve spolupráci s regionálními i celostátními paměťovými institucemi, vycházející z pramenného výzkumu čerpá především ze sbírkových fondů pořádající Východočeské galerie v Pardubicích, řadu děl takto představí po mnoha letech v novém kontextu či zcela poprvé.

Komplexní projekt je současně východiskem pro budoucí dílčí tematické výstupy, jež by mohly být jednotlivým autorům a námětům spjatým s problematikou Pardubic a se zdejším uměleckým fondem věnovány v následujících letech.

Kurátorka výstavy: Marcela Rusinko

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Výstava je součástí doprovodného programu 19. ročníku GRAND Festivalu smíchu:
www.festivalsmichu.cz

Spolupracující instituce:

Východočeské muzeum v Pardubicích
Památník národního písemnictví Praha
Klub přátel Pardubicka
Vlastivědné listy Pardubického kraje
Galerie Art Space NOV
Východočeské divadlo v Pardubicích
Seminář dějin umění FF MU v Brně
Krajská knihovna v Pardubicích
Český rozhlas Pardubice
další zapůjčitelé z řad institucí a soukromých sběratelů

SOUTĚŽ PRVNÍ REPUBLIKA
pořádaná Klubem přátel Pardubicka
soutěžní formulář ke stažení zde:
Soutěž První republika
Soutěž První republika ceny

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ
vždy v úterý od 17 hodin na Zámku 3 v prostorách výstavy
přednášky jsou pořádány ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka (KPP)

PROSINEC 2018
4/12 komentovaná prohlídka s restaurátorem Ondřejem Boučkem
11/12 KPP – přednáška: O reklamě v prvorepublikovém regionálním tisku

LEDEN 2019
15/1 komentovaná prohlídka s výtvarníkem a historikem umění Vítem Boučkem
29/1 komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Marcelou Rusinko

ÚNOR 2019
12/2 KPP – přednáška: O prvorepublikových firmách v Pardubicích
26/2 komentovaná prohlídka s restaurátorem Ondřejem Boučkem

BŘEZEN 2019
5/3 slavnostní derniéra, vyhlášení výsledků soutěže s KPP,  přednáška Marcely Rusinko Sběratelství jako institut budování  sociálního statutu v meziválečném Československu