Autoři začínající na H

Autor Název Nakladatelství, rok vydání
Haak, B. Art Treasures of the Rijksmuseum Amsterd Thames and Hudson, 1966
Habán, Ivoš Maxim Kopf Galerie výtvarného umění v Chebu, 2002
Habasque, Guy Le Cubisme Albert Skira, 1959
Haenlein, Carl – Albrecht Pablo Picasso Kestner – Gesellschaft, 1979
Haftmann, Werner Klee Fratelli Fabbri Editori, 1966
Hájek, Lubomír Čínské hrobové figury ve sbírkách Národn Národní galerie, 1985
Hájek, Lubomír Nejstarší čínské umění ve sbírkách Národ Národní galerie, 1990
Hájek, Lubor Čínské umění Státní nakladatelství krásné literatury,, 1954
Hájek, Lubor Der frühe japanische Holzschnitt Artia, 1957
Hájek, Lubor Stará japonská grafika Národní galerie, 1991
Halasová, Dagmar,1938- Bohuslav Reynek Petrov, 1992
Halasová, Libuše Antonín Procházka Vyd.Min.inf., 1949
Halasová, Libuše Antonín Procházka Vyd.Min.inf., 1949
Halasová, Libuše,1909-1958 Adolf Kosárek Státní nakladatelství krásné literatury,, 1959
Halířová, Marie Pocta Rodinovi Galerie hl. m. Prahy, 1992
Hall, James Slovník námětů a symbolů ve výtvarném um Mladá fronta, 1991
Haller, Max Ria Exel VEB Verlag der Kunst, 1962
Hamann, Richard Geschichte der Kunst Akademie-Verlag, 1955
Hamann, Richard Geschichte der Kunst Akademie-Verlag, 1955
Hamann, Richard Geschichte der Kunst Akademie-Verlag, 1955
Hamann, Richard Impressionismus Akademie – Verlag, 1960
Hamann, Richard Naturalismus Akademie – Verlag, 1959
Hammacher, A. M. Vincent van Gogh Spring Books, 1963
Handlin, David P. American Architecture Thames and Hudson, 1989
Handrick, Willy Tiere in Malerei ind Zeichnung Veb. E. A. Seemann Verlag Leipzig, 1956
Handt, Ingelore Meissner Porzellan des Achtzehnten Jahrh Veb Verlag der Kunst, 1956
Hanel ,Olaf Zdeněk Kirchner Občanské sdružení Paměť, společnost pro, 1996
Hanel, Olaf Osma po 100 letech České muzeum výtvarných umění v Praze, V, 2007
Hankeová, Jaroslava Tři století kubánské grafiky Národní galerie v Praze, 1989
Hanzelka, Jiří Afrika 1., Afrika 2., Z Argentiny do Mex Filmexport home video, 2004
Hanzlíková, Alena Vkus a nevkus kolem nás Práce, 1977
Hanzlová Lidmila Otakar Nejedlý Odeon, 1984
Harlas, F.X. Malířství Bursík & Kohout, 1908
Hartmann, Antonín Jan Tomáš Fischer NČVU, 1960
Hartmann, Antonín Mikuláš a Emila Medkovi Severočeská galerie výtvarného umění v L, 2007
Hartmann, Antonín Mikuláš Medek Gema Art, 2002
Hartmann, Antonín,1925- Vojta Sapík Nakl.čs.výtv.umělců, 1958
Hartmann, Petr Ota Janeček Pressfoto, 1973
Hasalová, Věra, 1917-1994 Bořivoj Žufan Nakladatelství čs.výtvarných umělců, 1957
Havel, Václav,1936- Dálkový výslech Melantrich, 1989
Havel, Václav,1936- Do různých stran Lidové noviny, 1990
Heese, Walter Rudolf Bergander E. A. Seemann, 1961
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Estetika Odeon, 1966
Hégr, Miloslav Technika malířského umění Umělecká beseda, 1941
Hégr, Miloslav Technika sochařského umění Orbis, 1959
Hégr, Miloslav Výstavba obrazu s výtvarného hlediska Umělecká Beseda, 1944
Heiland, Susanne Rembrandt und die Nachwelt VEB E.A.Seemann Verlag, 1960
Heinz Lüdecke Albrecht Dürer VEB E.A. Seemann Verlag, 1956
Hejzlar, Josef,1927- Čchi Paj-Š‘ Odeon, 1970
Heliwig, Werner De Chirico Fernand Hazan, 1962
Hellmuth-Brauner, Vladimír Antonína Chittussiho léta učednická Oblastní muzeum v Roztokách u Prahy,
Hendy, Philip The National Gallery London Thames and Hudson, 1958
Henze, Wolfgang Architektur – und Bau – Keramik VEB Wilhelm Knapp Verlag Halle, 1955
Henze, Wolfgang Ornament Dekor und Zeichen Verlag der Kunst, 1958
Hepner, Václav Scénická výprava na jevišti Národního di Stát.nakl.krásné lit.,hudby a umění, 1955
Herain, Karel Malíř Max Švabinský Nakladatelství ELK v Praze, 1945
Herain, Karel Vladimír České malířství od doby rudolfinské do s F. Šimáček, 1915
Herbig, Eva Manet E. A. Seemann, 1960
Hering, Karl – Heinz Frantisek Kyncl Kunstverin fur die Rheinlane und Westfal, 1982
Hess, Thomas B. Avant – Garde Art Collier-Macmillan ltd., 1967, 1968
Hesse, Hermann Frans Masereel Im Insel – Verlag, 1957
Hetteš, Karel La verrerie en Tchécoslovaquie SNTL, 1958
Higgins, Reynold Alleyne Minojské a mykénské umění Odeon, 1973
Hildebrandt, Edmund Malerei und Plastik des 18. Jahrhunderts Akademische Verlagsgesellschaft Athenaio, 1924
Hilger, Hans Peter Parléřovské umění z Porýní Národní galerie v Praze, Schnütgenovo mu, 1983
Hillier, J. Utamaro Phaidon Press, 1961
Himmelheber, Georg Schönes Schach Germanisches Nationalmuseum, 1988
Hintze, Fritz Alte kulturen im Sudan Edition Leipzig, 1966
Hinz, Sigrid Otto Niemeyer – Holstein Henschelverlag Berlin, 1961
Hladíková, Věra Karel Hladík Gallery, 2002
Hlaváček Zdeněk Stanislav Ježek – obrazy Nakladatelství československých výtvarný, 1959
Hlaváček, Josef Jiná geomertie Unie výtvarných umělců, 1991
Hlaváček, Josef Příběhy Jiřího Koláře Gallery, 1999
Hlaváček, Josef Příběhy Jiřího Koláře Gallery, 2000
Hlaváček, Josef Umění je to, co dělá život zajímavější n ArteFact, 1999
Hlaváček, Josef Umění je to,co dělá život zajímavější ne ARTetFact, 1999
Hlaváček, Josef,1934- Hugo Demartini Odeon, 1991
Hlaváček, Josef,1934- Výpovědi umění Severočeské nakladatelství, 1991
Hlaváček, Luboš Ilustrace Karla Müllera Nakladatelství československých výtvarný, 1965
Hlaváček, Luboš Jaroslav Šváb Nakl.českých výtvarných umělců, 1966
Hlaváček, Luboš Josef Velčovský Odeon, 1987
Hlaváček, Luboš Ludmila Jiřincová Nakladatelství čs. výtvarných umělců, 1963
Hlaváček, Luboš Maurice Utrillo Stát.nakl.krásné lit.a um., 1961
Hlaváček, Luboš Řeč tvarů Horizont, 1984
Hlaváček, Luboš Současná grafika (I) Odeon, 1977
Hlaváček, Luboš Současná grafika (II) Odeon, 1978
Hlaváček, Luboš Současná kresba Odeon, 1976
Hlaváček, Luboš Umění a svět Naše vojsko, 1969
Hlaváček, Luboš Vojtěch Tittelbach Odeon, 1986
Hlaváček, Luboš, 1929- Současná československá grafika Nakladatelství čs.výtvarných umělců, 1964
Hlaváček, Luboš,1929- František Peterka Jihočes.nakl., 1988
Hlaváček, Luboš,1929- Jindřich Wielgus Odeon, 1978
Hlaváček, Luboš,1929- Josef Lada Horizont, 1986
Hlaváček, Luboš,1929- Oldřich Kerhart Nakl.čs.výtv.umělců, 1960
Hlaváček, Luboš,1929- Ota Janeček Odeon, 1989
Hlaváček, Luboš,1929- Životní drama Bohumila Kubišty Mladá fronta, 1968
Hlaváček, Zdeněk Josef Liesler Nakladatelstsví českoslov. výt. umělců, 1957
Hlaváček, Zdeněk Václav Vokálek Nakladatelství československých výtvarný, 1959
Hlaváček, Zdeněk,1899- Ľudovít Fulla NČSVU, 1962
Hlaváček, Zdeněk,1899- Richard Wiesner NČSVU, 1962
Hlaváček, Zdeněk,1899- Vladimír Sychra NČSVU, 1956
Hlaváčková, Miroslava Alfa 2000 omega Galerie moderního umění v Roudnici n. L., 2000
Hlaváčková, Miroslava Galerie Roudnice Oblastní galerie výtvarného umění v Roud, 1986
Hlaváčková, Miroslava Jiří Korec Galerie moderního umění v Roudnici nad L, 2007
Hlaváčková, Miroslava Josef Florian Dobré dílo Galerie moderního umění v Roudnici nad L, 1992
Hlavina, Tomáš Die Physik Tomáš Hlavina, 2000
Hlavina, Tomáš Model pro systém otázek o islámských kob Kamil Nábělek, 1994
Hlavsa, Oldřich Typographia – Písmo,ilustrace,kniha Státní nakladatelství technické literatu, 1976
Hlinovský, František J. Lidové řezbářství Orbis, 1955
Hlušička Jiří Michal Ranný Galerie V, Špály,
Hlušička Jiří Michal Ranný Galerie V, Špály,
Hlušička Jiří Michal Ranný Odeon, 1993
Hlušička Jiří Michal Ranný Odeon, 1993
Hlušička, Jiří České moderní malířství v Moravské galer Moravská galerie, 1989
Hlušička, Jiří České moderní malířství v Moravské galer Blok, 1984
Hlušička, Jiří Jan Rambousek Nakl.čs.výtv.umělců, 1963
Hlušička, Jiří Knižní grafika Bohdana Laciny Nakladatelství ČVU Praha a Čes. fond V, 1963,
Hlušička, Jiří Mistrovská díla ze sbírek Moravské galer Moravská galerie, 1967
Hlušička, Jiří Přírůstky českého moderního umění Moravská galerie, 1968
Hlušička, Jiří XII. Bienále Brno 86 Moravská galerie Brno, 1986
Hlušička, Jiří Zdena Höhmová Nadace Universitas Masarykiana, 2001
Hlušička, Jiří,1929- Emil Filla Galerie Antonína Procházky, 2003
Hlušička, Jiří,1929- František Foltýn Odeon, 1982
Hlušička, Jiří,1929- Jaroslav Král Odeon, 1990
Hlušička, Jiří,1929- Současná světová grafika Odeon, 1986
Hofamann, Karl Ludwig Francisco de Goya, Lepty Galerie výtvarného umění v Chebu, 2006
Hoffmeister, Adolf Picasso Svaz čs. výtvarných uměnlců, 1967
Hoffmeister, Adolf Poezie a karikatura Československý spisovatel, 1961
Hoffmeister, Adolf Současné čínské malířství NČSVU, 1959
Hoffmeister, Adolf, 1902-1973 Čas se nevrací Čs. spis., 1965
Hoffmeister, Adolf,1902-1973 Karel Václav Klíč SNKLHU, 1955
Hoffmeister, Adolf,1902-1973 Sto let české karikatury Státní nakl.krásné lit.,hudby a umění, 1955
Hofmann, Werner Stephan von Huene Hamburger Kunsthalle, 1990
Hofstätter, Hans H. Geschichte der europäischen Jugendstilma M. DuMont Schauberg, 1965
Hofstätter, Hans H. Symbolismus und die Kunst der Jahrhunder M. DuMont Schauberg, 1965
Hogarth, Paul Das Antlitz Europas Veb Verlag der Kunst, 1956
Hogarth, Paul Irisches Skizzenbuch Veb Verlag der Kunst, 1962
Hohne, Erich Carl Spitzweg VEB E.A. Seemann verlag, 1971
Höhne, Erich Frans Hals VEB E. A. Seemann Verlag, 1957
Höhne, Erich Musik in der Kunst VEB E. A. Seemann, 1965
Hochová, Dagmar Deset, dvacet, třicet už jdu Kuklik, 1994
Holbein, Hans Bildniszeichnungen VEB Verlag der Kunst, 1956
Holeczek, Bernhard Hans Peter Reuter , 1988
Holešovská, Lea Šperky, vějíře, miniatury XIX. století z Moravská galerie v Brně, 1968
Holešovský Karel Jedenáct moravských medailérů Moravská galerie,
Holešovský, Karel Druhé rokoko – Historismus Moravská galerie v Brně, 1985
Holešovský, Karel Secese Moravská galerie v Brně, 1986
Holešovský, Karel X. Bienále užité grafiky Brno 1982 Moravská galerie v Brně, 1982
Holub, Karel Mladí čeští sochaři Odeon, 1978
Holubová, Miloslava Ludvika Smrčková Nakladatel.českoslov.výtvarných umělců, 1961
Holý, Petr Augustin Handzel Krajské nakladatelství v Ostravě, 1960
Holý, Petr Josef Odráška Josef Odráška, 2006
Holý, Petr, 1933- Rostislav Zárybnický Oblastní galerie v Liberci, 2006
Holý, Petr, 1933- Rostislav Zárybnický Oblastní galerie v Liberci, 2006
Homolka, J. Majster Pavol z Levoče Slovenské vydavateľstvo krásnej literatú, 1961
Homolka, Jaromír Albrecht Dürer – the feast of rose garl Spring books London, 1961
Homolka, Jaromír Gotické umění Národní galerie, 1964
Homolka, Jaromír Gotické umění Národní galerie, 1964
Honisch, Dieter Uecker Harry N. Abrams, 1986
Honty, Tibor,1907-1968 Francouzské sochařství NČSVU, 1958
Honzík, Karel Co je životní sloh Československý spisovatel, 1958
Hoog, Michel Robert Delaunay Corvina Kiadó, 1983
Horáček, Radek Galerijní animace a zprostředkování uměn Cerm, 1998
Horák, František Česká kniha v minulosti a její výzdoba František Novák, Praha, 1948
Horák, Jiří,1884-1975 České legendy Vyšehrad, 1950
Horníček, Miroslav Dobrý den, socho! Orbis, 1977
Horváthová, Anna Bienále ilustrácií Bratislava 83 Slovenská národní galéria, 1983
Horváthová, Anna Detský svet – mierový život Slovenská národná galéria, 1985
Horyna, Petr Oktavián Broggio Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1992
Hostinský, Otakar O umění Čes.spis., 1956
Hošek, Jan Země bohů a lidí Svoboda, 1972
Hošková, Simeona Josef Liesler Odeon, 1988
Hošková, Simeona Mladá kresba Odeon, 1984
Hošková, Simeona Současná česká grafika Svaz českých výtvarných umělců, 1989
Houdek, Bohumil Karel Štěch, grafické dílo Krajské nakladatelství v Českých Budějov, 1958
Houdek, Bohumil Mikoláš Aleš, Výbor z díla Hluboká 1962 Alšova jihočeská galerie, 1962
Houra, Miroslav,1933- Jak se dívat na grafiku Státní pedagogické nakladatelství, 1971
Höver, Otto Das Eisenwerk Verlag Ernst Wasmuth Tübingen, 1961
Hovorková, Marie Jan Preisler Národní galerie v Praza, 1964
Hovorková, Marie,1927- Vilma Vrbová Nakl.čs.výtvarných umělců, 1960
Hraško, Ján 3 Trienále insitného umenia Obzor, 1972
Hrdlička, Zdeněk Nové čínské malířství jako prostředek ma Orbis, 1952
Hrdlička, Zdeněk Revoluční čínský dřevoryt Nakl. svazu výtvarných umělců českoslove, 1949
Hrubý, Vladimír Katedrála Sv. Ducha Garamon, 2002
Hrubý, Vladimír Ke slávě Ducha Východočeská galerie, 2003
Hrubý, Vladimír Pozdní gotika a raná renesance v Pardubi Helios, 2003
Hubená, Dagmar Galerie Orbis, 1964
Huismann P., Dortu M.G. Lautrec par Lautrec EDITA, 1965
Hůla, Josef Albrecht Dürer S.V.U. Mánes Melantrich, 1941
Huláková, Marie O kultuře a kulturní revoluci Nakladatelství politické literatury, 1963
Humberger, Jaroslav,1902-1945 Petr Brandl Obelisk, 1971
Husa, Václav, 1906-1965 Homo faber Academia, 1967
Hütt, Wolfgang Der Naumburger Dom Sachsenverlag, 1956
Hütt, Wolfgang Walter Womacka E. A. Seemann, 1964
Hütt, Wolfgang Wir und die Kunst Henschelverlag, 1959
Huyghe, René La peinture française des XVII et XVIII Flammarion, 1965
Huyghe, René a Bianconi, Piero Vermeer Odeon, 1981