Doba plastová

26. června – 6. října 2019, Zámek 3

Výstava Doba plastová je připomínkou padesátiletého výročí dvou uskutečněných sochařských symposií Artchemo v Pardubicích v letech 1968 a 1969, která propojuje se současným uměleckým pohledem na možnosti a úlohu plastů v dnešním světě. Cílem projektu je představit umělecké vize spojené s využitím syntetických hmot v časovém  horizontu pěti desítek let, v dobových proměnách od prvotních experimentů a nadšení po současnou deziluzi. Výběr děl i teoretické zázemí projektu jsou odrazem změny ve vztahu společnosti k syntetickým materiálům i aktuální kritické reflexe, která je motivována hlavně environmentálními a ekologickými aspekty „života“ plastů
Sympozium Artchemo bylo ve své době v domácím i mezinárodním kontextu tematicky ojedinělým setkáním výtvarníků s novými materiály. Okouzlení tvárnými a barevnými plasty bylo v šedesátých letech 20. století všudypřítomným a celospolečenským fenoménem. Do oblasti umění však plasty pronikaly jen pomalu – technologické nároky pořízení a samotné přípravy syntetických materiálů individuálním ateliérovým experimentům nepřály. Pardubice s bohatou tradicí chemické výroby a zároveň i výzkumu v této oblasti, se zázemím na akademické půdě Vysoké školy chemicko-technologické, byly ideálním místem pro setkání umění s vědou i výrobou. Organizátoři spolu se zúčastněnými umělci na těchto průkopnických sympoziích chtěli, a dík přímé spolupráci s výrobou i měli příležitost, experimentovat a ověřovat možnosti práce s novými materiály a jejich využití v umělecké praxi…
Plast byl a je využíván pro jeho možnosti tvarování, lehkost, pružnost, bohatou barevnost a trvanlivost. Právě na tu se v dnešní době upozorňuje nejvíce s ohledem na budoucnost a ekologickou zátěž planety. To, co bylo předmětem nadšených a odvážných experimentů v tehdejší umělecké produkci, se v průběhu následujících desetiletí stalo všudypřítomným fenoménem, bez něhož si dnes každodenní život umíme jen stěží představit. Doba, která řeší, jak se s plasty vypořádat a omezit jejich zátěž a dopad na životní prostředí, se opět uchyluje k experimentům – umělci i vědci přemýšlí o recyklaci, umění z odpadu a tzv. trash artu.
Na materiály a díla dokumentující fenomén Artchemo naváží aktuální tvorbou osobnosti z Klubu konkretistů, ve výstavní prezentaci budou představeny i vybrané práce zachovalé ze čtyř ročníků pardubického Symposia tvorby z odpadového materiálu pořádaného Art Space NOV. Výběr děl doplní i nově vzniklá díla reflektující nejaktuálnější problematiku inovace ve využití případně v recyklaci materiálu nebo ekologicky laděná díla současného videoartu, zabývajících se udržitelností v oblasti syntetických materiálu a nadvládou technologií nad přírodou.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR.
Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

DOPROVODNÉ POŘADY K VÝSTAVĚ:

ČERVENEC

středa /17.7./ 10:00 a 17:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Doba plastová s Terezou Novákovou

sobota /27.7./ 16:00–18:00/ sraz Zámek 3
performativní procházka: Po igelitu postinteligentizmus, David Helán
(ve spolupráci s Offcity)

SRPEN

čtvrtek /1.8./ 16:00–18:00/ nádvoří zámku
setkání s Kateřinou Vocelovou a ukázka 3D tištěného šperku
(ve spolupráci s Divadelním festivalem Pernštějn(l)ove)

sobota /10.8./ 16:00–18:00/ nádvoří zámku
workshop – Výroba recyklovaných fotoalb, studio Reformát
a Upcycling – šití z banneru, Veronika Tilšerová
(ve spolupráci s Festivalem chutí, vůní a řemesel)

čtvrtek /15.8./10:00 a 17:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Doba plastová s Terezou Novákovou

úterý /27.8./ 16:00/ Zámek 3
setkání s Janem Hendrychem, Jaromírem Zeminou a Štěpánem Bartošem
a diskuze na téma umění a plasty

ZÁŘÍ

čtvrtek /5.9/ 19:30/ před Domem U Jonáše
videoprojekce CUBES na téma minimalismus
(ve spolupráci s Klubem konkretistů)

úterý /17.9./ 17:00/ Dům U Jonáše
přednáška: O makromolekulách a membránách,
Zbyněk Pientka (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

sobota /21.9./ 16:00/ Zámek 3
setkání s Markem Rejentem, Kurtem Gebauerem a Ladislavem Jezberou
a diskuze o tvorbě z plastů

sobota /28.9./ Zámek 3
15:00 komentovaná prohlídka výstavy Doba plastová s Terezou Novákovou
a interaktivní videoprojekce: High-Density Polyethylene,
intervence Kláry Míčkové na výstavě Doba plastová
17:00 undergroundová poezie s klavírním doprovodem: Otvírači cest,
Martin Tejkal a Jonáš Havlíček

ŘÍJEN

POZOR ZMĚNA! středa /2.10./ 17:00/ Dům U Jonáše
přednáška: O sympoziu Umění a odpad-odpad a umění, Martina Vítková

neděle /6.10.
Den architektury 2019

Zastavení s programem ve třech budovách VČG
15:00–15:45, Zámek 3
dernisáž výstavy Doba plastová: diskuze Terezy Novákové a Terezy Záchové
16:00–16:45, Automatické mlýny
performance: MLÝmi Pardubice, Martin Vlček
Nutná rezervace na email: novakova@vcg.cz, tel: 776 069 138
17:00–18:30, Dům U Jonáše
promítání filmu: Lidský rozměr