Archiv výstav RSS feed for this section

Dobroslav Foll (1922 – 1981) ve sbírce VČG

do 26. srpna 2012 Malíř, grafik, karikaturista a ilustrátor se narodil 15. července ve Svítkově u Pardubic, kde absolvoval obecnou školu. Z Pardubic pocházela i jeho manželka Jindřiška. Po studiu na pardubické státní reálce (1942) a totálním nasazení v Německu (od roku 1943) byl přijat na střední Státní grafickou školu (profesor Richard Lander). Poté absolvoval […]

Zdeněk Burian

VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM: KVAŠE A OLEJE ZDEŇKA BURIANA Východočeská galerie představí unikátní soubor ilustračních kvašů Zdeňka Buriana Výtvarná hodnota byla malířskému a kreslířskému dílu Zdeňka Buriana (1905 – 1981) poprvé oficiálně „přiznána“ výstavou v Jízdárně Pražského hradu v létě 2005. Od té doby proběhla řada menších výstav, většina z nich se však zaměřila na divácky […]

České umění 19. století

České umění 19. století ze sbírek VČG v Městském muzeu a galerii ve Svitavách do 16. září 2012 Výstavu „České umění 19. století“ tvoří umělecká díla z 19. století od nejstarších autorů do tzv. „generace Národního divadla“. Pomocným, vymezujícím kriteriem se stalo datum narození umělce v tomto případě je to rok 1860. Výstava je rozčleněna […]

Stanislav Malý

Pardubický sochař Stanislav Malý se narodil 3. 6. 1947 v Nových Hradech. Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích a Akademii výtvarných umění v Praze, kde absolvoval u prof. Hladíka a Bradáčka v roce 1971. Věnuje se restaurování památek a samostatné sochařské tvorbě. Unikátní a výjimečný je jeho ateliér ve Vysoké u Nových […]

Jaroslav Grus

V komorním prostoru zámku určeném cyklu pro regionální tvůrce připomínáme tentokrát významného pardubického rodáka Jaroslava Gruse (1891 – 1983). Galerie vlastní rozsáhlou kolekci asi tří set prací z nejrůznějších tvůrčích období a s jeho jménem je spojena také část její historie. J. Grus studoval v letech 1906 – 12 na pražské Akademii u figuralistů V. […]

František Hodonský

Když hovoříme o křehkosti, máme na mysli něco výjimečného, něco co vyžaduje naši opatrnost a jemné zacházení. Označujeme tímto slovem předměty a stavy ohrožené a zároveň unikátní a nenapodobitelné, můžeme tak vyjádřit i podstatu tvorby Františka Hodonského. Malíře, kterého současně po mnoho let charakterizuje pastózní nanášení barevné hmoty na plátno, práce se smaragdovou zelení a […]

Adolf Lachman

Jedním ze záměrů výstavy je ukázat, jakými rozmanitými způsoby pracují současní grafici a ilustrátoři v globálním světě webu a nových médií. Adolf Lachman patří k výtvarníkům narozeným po roce 1970, kteří jako děti již vyrůstali v generaci videoher a komiksů. Autor propojuje aplikované a volné umění, zajímá se o to, co nové technologie přesahuje. Jeho záměrem je […]

Petr Korunka

Narodil se 7. 5. 1980 v Pardubicích. Po absolvování Střední průmyslové školy v Hradci Králové nastoupil na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze do atelieru Ilustrace a grafiky k prof. Jiřímu Šalamounovi a Juraji Horváthovi (od roku 2003). V roce 2004 absolvoval studijní stáž na Pontifica Catolica del Perú v Limě. Studia na VŠUP dokončil v roce 2007. Z Korunkových ilustrátorských prací lze zmínit […]

Stálá expozice

Expozice českého umění 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích u příležitosti 50. výročí samostatné činnosti galerie do 26. května 2013 od 2. do 11. 4. z důvodů instalace výstavy zavřeno Dlouhodobá sbírková výstava naznačuje vývoj českého výtvarného umění první poloviny 20. století, počínaje skupinou Osma sleduje vývojovou linii od expresionismu, kubismu, přes sociální tendence, imaginativní […]

Vzkříšení obrazů

Křížová cesta na Orlici /Nahlédnutí do práce restaurátora/ 20. prosince 2011 – 9.dubna 2012 Unikátní Křížovou cestu, která je součástí inventáře kostela na Orlici, dnes místní části města Letohrad tvoří 14 obrazů. Autorem je uznávaný vídeňský malíř, rodák ze Dvora Králové nad Labem, Johann Wenzel Bergl. Sou-bor obrazů z Orlice patří mezi práce, které vytvořil […]