Architektura Pardubic – Grandhotel a Okresní dům v Pardubicích

9. 3. – 5. 6. 2016, Dům U Jonáše

První letošní výstava z cyklu architektonických medailonů pardubických staveb je věnována Grandu. Idea stavby okresního domu spojeného se společenským centrem a hotelem se zrodila už v roce 1912. Jeho stavbu na základě výsledků veřejné architektonické soutěže, vyhlášené v následujícím roce, však zmařila válka. Příhodná situace pro velkorysý projekt multifunkčního paláce nastala o více než desetiletí později, kdy byl realizací stavby pověřen vynikající český architekt Josef Gočár, uskutečňující v téže době své špičkové projekty v nedalekém Hradci Králové.

Díky spolupráci se Státním okresním archívem v Pardubicích a Národním technickým muzeem v Praze představí výstava nejen návrhy z meziválečné soutěže, jejíž výsledky se nedočkaly realizace, ale i projektovou dokumentaci architekta Josefa Gočára a dobové fotografie jím navržených , dnes již bohužel neexistujících, interiérů.