Architektura Pardubic a okolí – Anglobanka Josefa Gočára

8. dubna – 9. června 2019, Dům U Jonáše

Další výstavní medailon cyklu Architektura Pardubic a okolí je věnován novostavbě Anglo-československé banky Josefa Gočára. Pardubická filiálka této banky byla vybudována v první polovině dvacátých let 20 st. v nejtěsnějším sousedství historického centra města a jedné z jeho klíčových památek – Zelené brány. Byla v pořadí druhou pardubickou realizací architekta Josefa Gočára po Winternitzových mlýnech a vznikla v období intenzivní stavební činnosti, která formovala střed města v zajímavém dialogu historických a soudobých stavebních stylů. Vedle příběhu pardubické stavby je zajímavá i širší souvislost Gočárovy projekční aktivity, realizované kolem poloviny dvacátých let pro tento bankovní dům. Galerie již tradičně na přípravě projektu spolupracuje s Národním technickým muzeem, Východočeským muzeem v Pardubicích a Státním okresním archívem v Pardubicích. Zajímavé materiály ke Gočárově spolupráci s Anglobankou zpřístupní též archivní fond České národní banky.
Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Kurátorka výstavy: Vanda Skálová

POŘADY K VÝSTAVĚ:

středa /15.5./ 17:00/ Dům U Jonáše
přednáška: Winternitzovy automatické mlýny – Transformace ke kulturním účelům v kontextu kulturních fabrik ve střední Evropě, Tereza Nováková

úterý /21.5./ 17:00/ Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Anglobanka Josefa Gočára, Vanda Skálová

středa /5.6./ 10:00/ Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Anglobanka Josefa Gočára, Vanda Skálová