ANGLOBANKA JOSEFA GOČÁRA

8. duben – 9. červen 2019, Dům U Jonáše

Další výstavní medailon cyklu Architektura Pardubic a okolí je věnován novostavbě Anglo-československé banky Josefa Gočára. Pardubická filiálka této banky byla vybudována v první  (…)

PROMĚNA MLÝNŮ

8. duben – 9. červen 2019, Dům U Jonáše

Výstava představí očekávaný velkolepý projekt konverze automatických mlýnů na pardubické centrum umění a kultury. Budovu Winternitzových automatických mlýnů, národní kulturní památku a jednu z  (…)

VOŇAVOST ŽLUTÉ RŮŽE

27. březen – 16. červen 2019, Zámek 3

Pomíjivá krása a divotvorná moc květin po staletí fascinovala filozofy, mystiky i šamany. Květy se staly též velkým tématem umělců, kteří do svých obrazů vkládali skrytá sdělení, jejichž význam (…)

POZORUJI OBLOHU

od 27. března 2019, Zámek 3

Expozice představuje etapy vývoje české krajinomalby. Přibližuje, jak umělci přistupovali ke krajině, kde vznikala jejich díla a dokládá rozdílné způsoby vnímání přírody. Vybrané obrazy (…)

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období, jimiž (…)

 

DŮM U JONÁŠE byl na konci roku 2017 uzavřen z důvodu havárie vodovodního potrubí. K poškození došlo ve druhém patře přední části domu tak, že praskla ve zdi vodovodní trubice. Voda protekla do prvního patra, kde napáchala největší škody, ale i do přízemí a sklepa. Vysoušení a odstraňování následků havárie je náročné. Postup prací řeší tým složený ze zástupců pracovníků galerie, zřizovatele, památkové péče, odborníků na sanace a vysoušení staveb, statik a zástupce pojišťovny. První etapa oprav byla dokončena a od 13. 11. 2018 je zpřístupněno druhé patro, oprava přízemí je připravována na léto 2019. Další práce budou realizovány v návaznosti na vysušení zdiva .