KŘEHKÉ SNY MODERNITY

17. říjen 2018 – 10. březen 2019, Zámek 3

Výstavní projekt věnovaný stému výročí vzniku první Československé republiky mapuje prostřednictvím výtvarného umění období let 1918–1938. Ohniskem zájmu jsou tehdejší celostátně aktuální témata hledání a vytváření identity (…)

LADISLAV MACHOŇ A PARDUBICE

17. říjen 2018 – 10. březen 2019, Zámek 3

Soubor staveb realizovaných architektem Ladislavem Machoněm (1888-1973) v Pardubicích je z hlediska architektonického vývoje početně i kvalitativně zcela výjimečný. Vznikl v období první republiky a výrazně (…)

 

Dům U Jonáše je z důvodu odstraňování následků havárie
uzavřený do 13. listopadu 2018.
Provoz ateliéru VČG zůstává nepřerušen.
Nachází se v čp. 49 vedle Domu U Jonáše.

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše
do 13. listopadu 2018 uzavřena 

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období, jimiž bylo rozvíjení dědictví fantaskního (…)

DŮM U JONÁŠE byl na konci roku 2017 uzavřen z důvodu havárie vodovodního potrubí. K poškození došlo ve druhém patře tak, že praskla ve zdi vodovodní trubice. Voda protekla do prvního patra, kde napáchala největší škody, ale i do přízemí a sklepa. Zasáhla zeď sousedního domu, kde sídlí firma Stapro. Ohrozila a částečně poničila nejen vystavená díla, ale také zdivo, podlahy a stropy domu včetně vzácné renesanční fresky. Vzhledem k množství uniklé vody je vysoušení a odstraňování následků havárie mimořádně náročné. Situací řeší tým složený ze zástupců pracovníků galerie, zřizovatele, památkové péče, odborníků na sanace a vysoušení staveb, statik a zástupce pojišťovny. Vysoušení urychlují výkonné přístroje, zároveň byly provedeny stavební úpravy, které podporují přirozené vysychání historického domu. Poškozená umělecká díla jsou v péči restaurátorů a po důkladném vysušení zdiva bude restaurována renesanční freska v 2. nadzemním podlaží.
Protože nechceme ztratit kontakt s našimi návštěvníky, částečně otevíráme
Dům U Jonáše pro veřejnost. Po souhlasu stavebního úřadu zpřístupňujeme zadní trakt tohoto domu, který nebyl zasažen vodovodní havárií.

TVŮRČÍ ATELIÉR FUNGUJE VE VEDLEJŠÍM OBJEKTU Č. P. 49. BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU NAJDETE POD ZÁLOŽKOU TVŮRČÍ ATELIÉR. PŘÍPADNÉ DOTAZY LZE ZASLAT NA MAILOVOU ADRESU ATELIER@VCG.CZ.