POTOPA SVĚTA – BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

25. 4. – 17. 6. 2018, Dům U Jonáše

Polabinská ZUŠ zahájila svou činnost před padesáti lety – 2. 2. 1968. Vznikla jako pobočka stávající Lidové školy umění v novém sídlišti Polabiny. Žáci a studenti ve věku od 6 do 19 let mohou navštěvovat některý ze čtyř oborů: hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický.(…)

ROZBŘESK – SOUČASNÁ KRAJINOMALBA

7. 3. – 27. 5. 2018, Zámek 3

Výstava Rozbřesk – současná krajinomalba představí osm mladých a nadějných krajinářů: Tomáše Honze, Ondřeje Mináře a Evu Vápenkovou z Prahy, Ivanu Mrázkovou z Chotěboře, Lenku Falušiovou z Hradových Střimelic, Alenu Koženou z Pardubic, Adama Kašpara ze Svitav a Michala Nagypála ze Slovenska (…)

SVÍTÁNÍ V SADU – KRAJINOMALBA ZE SBÍREK VČG V PARDUBICÍCH

dlouhodobá expozice, Zámek 3

Obrazy, v nichž umělci zachycují krajinu a přírodu, se těší velkému zájmu odborníků, sběratelů i laické veřejnosti. Rozhodli jsme se vybrat z našich sbírek kolekci, která představí různé osobnosti, které ovlivnily její vývoj. Zastoupena bude tvorba: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, (…)

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích vybrala ze svých bohatých sbírek významná díla z druhé poloviny 20. století. Chce tímto výběrem připomenout základní tematické okruhy tohoto období, jimiž bylo rozvíjení dědictví fantaskního (…)

DŮM U JONÁŠE byl na konci roku 2017 uzavřen z důvodu havárie vodovodního potrubí. K poškození došlo ve druhém patře tak, že praskla ve zdi vodovodní trubice. Voda protekla do prvního patra, kde napáchala největší škody, ale i do přízemí a sklepa. Zasáhla zeď sousedního domu, kde sídlí firma Stapro. Ohrozila a částečně poničila nejen vystavená díla, ale také zdivo, podlahy a stropy domu včetně vzácné renesanční fresky. Vzhledem k množství uniklé vody je vysoušení a odstraňování následků havárie mimořádně náročné. Situací řeší tým složený ze zástupců pracovníků galerie, zřizovatele, památkové péče, odborníků na sanace a vysoušení staveb, statik a zástupce pojišťovny. Vysoušení urychlují výkonné přístroje, zároveň byly provedeny stavební úpravy, které podporují přirozené vysychání historického domu. Poškozená umělecká díla jsou v péči restaurátorů a po důkladném vysušení zdiva bude restaurována renesanční freska v 2. nadzemním podlaží.
Protože nechceme ztratit kontakt s našimi návštěvníky, částečně otevíráme
Dům U Jonáše pro veřejnost. Po souhlasu stavebního úřadu zpřístupňujeme zadní trakt tohoto domu, který nebyl zasažen vodovodní havárií.

TVŮRČÍ ATELIÉR FUNGUJE VE VEDLEJŠÍM OBJEKTU Č. P. 49. BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU NAJDETE POD ZÁLOŽKOU TVŮRČÍ ATELIÉR. PŘÍPADNÉ DOTAZY LZE ZASLAT NA MAILOVOU ADRESU ATELIER@VCG.CZ.