VOŇAVOST ŽLUTÉ RŮŽE

27. březen – 16. červen 2019, Zámek 3
Pomíjivá krása a divotvorná moc květin po staletí fascinovala filozofy, mystiky i šamany. Květy se staly též velkým tématem umělců, kteří do svých obrazů vkládali skrytá sdělení, jejichž význam (…)

POZORUJI OBLOHU

od 27. března 2019, Zámek 3
Expozice představuje etapy vývoje české krajinomalby. Přibližuje, jak umělci přistupovali ke krajině, kde vznikala jejich díla a dokládá rozdílné způsoby vnímání přírody. Vybrané obrazy (…)

 

DŮM U JONÁŠE byl na konci roku 2017 uzavřen z důvodu havárie vodovodního potrubí. K poškození došlo ve druhém patře přední části domu tak, že praskla ve zdi vodovodní trubice. Voda protekla do prvního patra, kde napáchala největší škody, ale i do přízemí a sklepa. Vysoušení a odstraňování následků havárie je náročné. Postup prací řeší tým složený ze zástupců pracovníků galerie, zřizovatele, památkové péče, odborníků na sanace a vysoušení staveb, statik a zástupce pojišťovny.
ZAVŘENO – OPRAVA PŘÍZEMÍ PROBÍHÁ DO 18.9.2019