Z ATELIÉRŮ UVU

20. únor – 31. březen 2019, Dům U Jonáše

Unie výtvarných umělců pardubického regionu sdružuje profesionální výtvarné umělce několika generací, jejichž činnost je spjatá s výtvarným životem pardubického
regionu. Umělci  svojí  tvorbou (…)

STARÉ PARDUBICE OČIMA MALÍŘŮ

13. listopad 2018 – 31. březen 2019, Dům U Jonáše

Jak vypadaly Pardubice mezi válkami a případně i na počátku 20. století či v jeho polovině? Na tuto otázku odpovídá řada obrazů ve sbírkách Východočeské galerie. Některé z nich však nebyly veřejně představeny celá desetiletí. Jako součást (…)

JEDNO MÍSTO PRÁZDNÉ – ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

dlouhodobá expozice, Dům U Jonáše

Jak vypadaly Pardubice mezi válkami a případně i na počátku 20. století či v jeho polovině? Na tuto otázku odpovídá řada obrazů ve sbírkách Východočeské galerie. Některé z nich však nebyly veřejně představeny celá desetiletí. Jako součást (…)

 

DŮM U JONÁŠE byl na konci roku 2017 uzavřen z důvodu havárie vodovodního potrubí. K poškození došlo ve druhém patře přední části domu tak, že praskla ve zdi vodovodní trubice. Voda protekla do prvního patra, kde napáchala největší škody, ale i do přízemí a sklepa. Vysoušení a odstraňování následků havárie je náročné. Postup prací řeší tým složený ze zástupců pracovníků galerie, zřizovatele, památkové péče, odborníků na sanace a vysoušení staveb, statik a zástupce pojišťovny.
První etapa oprav byla již dokončena a od 13. 11. 2018 je zpřístupněno druhé patro, kde je instalována výstava Staré Pardubice očima malířů.
Další opravy budou realizovány v návaznosti na vysušení zdiva v průběhu roku 2019.

TVŮRČÍ ATELIÉR FUNGUJE VE VEDLEJŠÍM OBJEKTU Č. P. 49. BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU NAJDETE POD ZÁLOŽKOU TVŮRČÍ ATELIÉR. PŘÍPADNÉ DOTAZY LZE ZASLAT NA MAILOVOU ADRESU atelier@vcg.cz